Els Cremats

Desperta

Disseny gràfic

Jo et canto una havanera
d’un somni que vola ben alt.
Jo et canto, no crec amb sirenes
ni en prínceps que t’han de salvar.

ELSCREMATS.CAT

UNA WEB molt canyera