OAC

NOVA IMATGE I NOU ESPAI PER PODER ATENDRE A LA CIUTADANIA D’UNA MANERA CORRECTA I ORDENADA

IMATGE CORPORATIVA | RETOLACIÓ | DISSENY GRÀFIC

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Palafrugell està formada per un equip de persones, amb 4 punts d’atenció personalitzada, que treballa per facilitar i simplificar la gestió dels tràmits municipals.